Počítačové simulácie

Už viac netreba vytvárať fyzické prototypy kvôli testom. Mnoho testovacích procedúr sa dá dnes riešiť virtuálne pomocou FEM výpočtov, simulácií namáhania, prúdenia a teplotných analýz.

Pomocou kinematickej analýzy zas môžeme ešte pred zhotovením prototypu zistiť, ako sa bude zostava chovať v pohybe a aké bude mať účinky na iné prvky v samotnej zostave a jej okolí. Vďaka tomu môžeme predchádzať kolíziám pri stavbe prototypu.