Rozdelenie inžinierov do tried

Trieda A

Inžinieri s priemernou praxou 4 – 6 rokov, s vynikajúcimi referenciami od zákazníkov, ktorí sú schopní ponúknuť nezávislé riešenia, jasne prezentované zákazníkovi, vie bez problémov čítať technickú dokumentáciu a prípadové štúdie. Majú skúsenosti vo všetkých fázach projektov: vývoj, tvorba prototypov ako aj podpora v predprodukčných fázach výroby.

Plynulá komunikácia v angličtine alebo nemčine je samozrejmosťou. Plnohodnotná znalosť používaného CAD software a obslužného software potrebného pre komunikáciu, prezentácie, zabezpečený prenos dát či kontrolu kvality CAD dát je samozrejmosťou. Ďalej zvládajú priamo alebo na diaľku manažovať tím CAD dizajnérov s dôrazom na kvalitu vydaných CAD dát.

Trieda B

Inžinieri s priemernou praxou 2 – 4 roky, s dobrými referenciami od zákazníkov, ktorí sú schopní vyriešiť bežné problémy jasným porozumením dokumentácie, štúdií a technologických limitov. Sú schopní vytvárať CAD dáta s požadovanou kvalitou a načas.

Komunikačné schopnosti v angličtine alebo nemčine sú na vyššej úrovni. Sú schopní efektívne pracovať pod CAD nadriadenými a porozumieť zadaniam priamo aj na diaľku v externých konštrukčných kanceláriách.

Trieda C

Inžinieri s minimálnymi skúsenosťami v skutočných projektoch, ktorí sú starostlivo vybraní prevažne medzi absolventmi univerzít. S overenými schopnosťami v technickom myslení, sú flexibilní a prispôsobiví novým podmienkama schopní splniť požiadavky zákazníka. Na projekty nie sú pridelení skôr než absolvujú školenia v CAD software, o dizajnovaní a výrobe plastových dielov a najmodernejších postupov pri tvorbe týchto dielov. Súčasťou školení je aj zlepšovanie komunikačných schopností a dôraz sa kladie na zákaznícke know-how, bezpečnosť, flexibilitu a porozumeniu problémom.