Externá forma spolupráce

Táto forma spolupráce je založená na externom tíme inžinierov nachádzajúcich sa priamo v našom inžinierskom centre, koordinovanom manažérom, ktorý sa nachádza priamo u zákazníka. Toto nám umožňuje zvýšiť kapacitu tímu a výrazne znížiť cestovné náklady. Máme bohaté skúsenosti s týmto spôsobom spolupráce s veľmi pozitívnou odozvou od zákazníkov.

Výmena informácií cez: telefonicky, e-mail, videokonferencie.
Výmena dát: FTP, DDX, Odete.