Concept engineering

Na počiatku produktového dizajnu je miesto pre nové riešenia, nové nápady a nové myšlienky. S inováciou v mysli ponúkame pre-development služby ako sú 2D segmentovanie, 3D koncepty a produktové štúdie. Následne pripravíme prototypovú geometriu pre stereolitografiu, práškové nanášanie, alebo pre akúkoľvek inú technológiu tvorby prototypov podľa požiadaviek.

Súčasťou concept engineering je aj reverse engineering pomocou rekonštrukcie 3D modelu z oblaku bodov či parametrizácie geometrie, čo je vhodné pre tvorbu reálnych dát z 3D skenov.

Spolu s koncepčnou tvorbou produktu súvisí aj priemyslený dizajn. Ak chcete ako zákazník pretaviť Vaše nápady do hmotnej podoby, pomôžeme Vám v tomto procese.