Interná forma spolupráce

Táto forma spolupráce je založená na internej podpore realizovanej priamo zákazníkom. Umožňuje nám operatívne plánovanie pracovných síl, intenzívnejšiu komunikáciu a skrátenie reakčného času medzi jednotlivými účastníkmi na projekte. Táto forma spolupráce je čoraz viac vyžadovaná našimi zákazníkmi v Európe, keďže sa ukázala ako veľmi efektívna.