Ako začať spoluprácu

Testovacia fáza

V tomto odvetví je veľmi dôležitá dôvera, ktorá sa musí vybudovať postupne medzi zákazníkom a dodávateľom. Preto v prvom kroku ponúkame zdarma určité práce v našej konštrukčnej kancelárii v Trenčíne alebo priamo u zákazníka. Jedná sa o cca. 40 – 60 hodín. Po ukončení tejto fázy sa môže zákazník ľahšie rozhodnúť či naše schopnosti a možnosti spĺňajú jeho požiadavky a očakávania.

Personálne plánovanie a ponuka

V druhom kroku ponúkame osobné profily našich inžinierov aktuálne dostupných pre nový projekt. Naši CAD špecialisti sú rozdelení do troch skupín A, B a C – podľa ich skúseností, odpracovaných rokov, komunikačných, softvérových a manažovacích schopností a podľa schopnosti lokalizovať a popísať problém a následne navrhnúť a realizovať riešenie. Veľmi dôležité sú referencie z predchádzajúcich projektov a mnoho ďalších atribútov očakávaných od dobrého inžiniera.

Definovanie obchodných podmienok

Spolupráca môže začať na základe rámcovej zmluvy (dlhodobý kontrakt), dodávateľskej zmluvy (strednodobý kontrakt) a na základe mesačných, štvrťročných či ročných objednávkach (krátkodobé kontrakty). Všetko závisí od charakteru projektu.

Spätná väzba

Počas trvania projektu požadujeme spätnú väzbu od zákazníka, aby sme mohli zlepšiť naše služby, plánovanie a referencie. Tieto informácie sú následne dôležité aj pre motivačný systém našich zamestnancov.